ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


A cég megőrzi a személyes adataidat, és azokat kizárólag a megrendelések feldolgozásának céljából használja fel, valamint reklámozáshoz, marketinghez és nyilvánossághoz, valamint az oldal működésével és ajánlataival kapcsolatos információk közléséhez a Vásárlókkal.

Személyes adatok olyan információkat jelentenek, amelyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolódnak. Az azonosítható személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen az azonosítószám vagy egy vagy több olyan tényező alapján, amely a fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára vonatkozik. A személyes adatok feldolgozása olyan művelet vagy műveletek, amelyeket automatikus vagy nem automatikus eszközökkel végeznek, mint például gyűjtés, regisztráció, szervezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, használat, harmadik felek számára történő közlés átvitel révén, terjesztés vagy bármely más módon, összekapcsolás vagy összekapcsolás, blokkolás, törlés vagy megsemmisítés.

A cég köteles biztonságos körülmények között kezelni és kizárólag a megadott célokra használni azokat a személyes adatokat, amelyeket rólad szolgáltatsz nekünk. Az adatgyűjtés célja az online megrendelések feldolgozása, a reklámozás, a marketing és a nyilvánosság. Azok az adatok szükségesek a Cég számára, hogy értesítse a vásárlókat fiókjuk helyzetéről, rendeléseik fejlődéséről és állapotáról, valamint a kínált termékek és szolgáltatások értékeléséről. A cég értesítheti ügyfeleit jelenlegi ajánlatairól a hírlevél útján, és köszöntőlapokat, ajándékutalványokat vagy más különleges üzeneteket küldhet.

Az előzetesen megadott információkat kizárólag a Cég használhatja, és csak a következő címzetteknek továbbíthatja: a Cég szerződéses partnerei, valamint más vállalatok, amelyek ugyanazon vállalatcsoport részét képezik. Az oldalra történő regisztrációval / rendelés leadásával és személyes adatok kitöltésével a Felhasználók / Vásárlók kijelentik, hogy egyetértenek azzal, hogy személyes adataikat az Cég adatbázisába vegyék fel, és kifejezetten és egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy valamennyi személyes adatukat a Privacy Policy szerint tárolják és használják.

MIHEZ GYŰJTJÜK AZ INFORMÁCIÓKAT?Az https://cabini.ro weboldal révén a felhasználók a következő célokra gyűjtenek felhasználói adatokat:

 • Az internetes szolgáltatások nyújtásához (információk és online értékesítés);
 • Az elrendelt rendelések, szolgáltatások és kínált termékek státuszáról szóló információkhoz;
 • A felhasználók kérdéseinek és kéréseinek megválaszolásához;
 • A kínált szolgáltatások nyújtásához és fejlesztéséhez;
 • A rendszerek biztonságának és integritásának biztosításához;
 • Védelem a viták esetén;
 • Az hatóságok kérése alapján történő információszolgáltatáshoz;
 • Reklámozáshoz és nyilvánossághoz;
 • Értékesítési és fogyasztói viselkedés nyomon követéséhez és monitorozásához;
 • Elektronikus kommunikációs szolgáltatásokhoz;
 • Piackutatáshoz;
 • Statisztikához.

MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

Amikor árajánlatot kérünk a weboldalunkon, az alábbi információkat gyűjtjük: név, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím. Ha nem nyújtja be az összes regisztrációs űrlapon megadott információt, akkor nem tud árajánlatot kérni a weboldalunkon. Az adatfeldolgozás jogalapja: jogos érdekeink (az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése (f)). Jogos érdekünk: fiókok regisztrálása és kezelése a weboldalunkon, hogy hozzáférhess a megvásárolt termékek / szolgáltatások előzményeihez és számláihoz.

MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

Személyes adatokat csak a célok elérése érdekében tárolunk, de legfeljebb 5 évig az oldal utolsó látogatásától vagy az utolsó kapcsolattartástól számított időtartamig.

KINEK TOVÁBBÍTJUK A FELHASZNÁLÓI ADATOKAT?

A tagok/ügyfelek adatait nem adjuk át harmadik feleknek saját marketing vagy kereskedelmi célokra a felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

AZ INFORMÁCIÓT A KÖVETKEZŐ HARMADIK FELEKNEK TOVÁBBÍTJUK

• Facebook Pixel - a Facebookon keresztül futtatott kampányokhoz kapcsolódó statisztikákhoz (nem küldünk személyes adatokat rajta keresztül; csak akkor használjuk, amikor kampányokat futtatunk a Facebookon plusz egy időszakot a befejezésüket követően); Minden felhasználói adatot anonimizálunk.

• Google Analytics - a statisztikákhoz. A Google Analytics-ban az adatokat marketinghez és reklámhoz gyűjtik; a sütikkel, felhasználóazonosítókkal vagy hirdetési azonosítókkal kapcsolatos adatokat a látogatás után 50 hónapig tárolják az oldalon (a legrövidebb lehetséges időtartam); A felhasználó IP-címe névtelenített (részletek); az oldalon belül nincsenek átvitelek és kapcsolatok az azonosítókkal (a Felhasználói azonosító funkció kikapcsolásra került);

Az eladó köteles ésszerű biztonsági intézkedéseket bevezetni a fizikai, technikai és adminisztratív biztonság érdekében annak érdekében, hogy megelőzze az olyan incidenseket, mint a személyes adatok elvesztése, visszaélése, jogosulatlan hozzáférése, nyilvánosságra hozatala, módosítása vagy megsemmisítése. Adatvédelmi incidens esetén az érintett Félnek 72 órán belül értesítenie kell a másik Felet. A szerződéses kapcsolat megszüntetésekor az Eladó köteles megszüntetni a személyes adatok feldolgozását, hacsak jogi kötelezettség további feldolgozást nem ír elő, amely esetben az Eladónak továbbra is titoktartási kötelezettsége áll fenn.

AZ ÖN JOGAI

• Hozzáférési jog (az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke szerint): jogot ad arra, hogy megerősítést kérjen tőlünk, hogy feldolgozzuk-e vagy sem az Önről szóló személyes adatokat, és ha igen, hogy hozzáférhet-e ezekhez az adatokhoz és az adatok feldolgozásának módjáról szóló információhoz.

• Az adathordozhatóság jog (az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke szerint) arra utal, hogy jogot ad arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban személyes adatokat kapjon, és jogot ad arra is, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, ha ez technikailag lehetséges.

• Az ellenzés jog (az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke szerint) arra utal, hogy jogot ad arra, hogy tiltakozzon a személyes adatok feldolgozása ellen, amikor a feldolgozás szükséges egy olyan feladat végrehajtásához, amely közszolgáltatásokat szolgál, vagy amikor az adatkezelő jogos érdeket érvényesít. Amikor a személyes adatok feldolgozása közvetlen marketingre irányul, jogában áll bármikor tiltakozni a feldolgozás ellen.

• A helyesbítéshez való jog (az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke szerint) arra utal, hogy az pontatlan személyes adatok helyesbítését kérheti. A helyesbítést minden címzettnek közölni kell, akikhez az adatokat továbbították, hacsak ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

• Adatainak törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") (az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke szerint) arra utal, hogy jogot ad arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatait, hogy töröljük, azonnali hatállyal, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: már nincsenek szükségük a céljára, amelyért gyűjtötték vagy feldolgozták őket; visszavonják a hozzájárulásukat, és nincs más jogalap a feldolgozásra; ellenzik a feldolgozást, és nincsenek jogos okok a fölényes feldolgozásra; a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel; a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében; a személyes adatokat az információs társadalom szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték össze.

• A feldolgozás korlátozásához való jog (az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke szerint) akkor gyakorolható, ha a személy vitatja az adatok pontosságát, és olyan időszakot enged meg, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését; a feldolgozás jogellenes, és a személy ellenzi a személyes adatok törlését, helyette a korlátozást kéri; ha az Eladónak már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de a személy azt kéri, hogy azokat az adatokat felhasználja, gyakorolja vagy védekezzen jogi jogért; ha a személy tiltakozott a feldolgozás ellen az időszak alatt, amely alatt ellenőrizni lehet, hogy az adatkezelő jogos érdekei felülírják-e azokat a jogokat.

• Az automatizált feldolgozás alapján kizárólagosan hozott döntés jogának megtagadása, ideértve a profilalkotást is.

• Panaszt tehet egy felügyeleti hatóságnál.

• Jogorvoslati lehetősége van a bíróság felé.

JOGAI GYAKORLÁSA

Ezen jogok gyakorlásához a felhasználók felvehetik a kapcsolatot: Akos Holgyes e-mail címén: contact@cabini.ro vagy telefonon a +40 737 338 525 számon. A fogyasztók/felhasználók nem mondhatnak le a jogukról, amelyeket a törvény ad. A fogyasztókat megillető jogokat kizáró vagy korlátozó szerződéses záradékok nem érintik őket. Ugyanakkor a felhasználóknak joga van felvenni a kapcsolatot a Személyes Adatvédelmi Hatósággal vagy más hatóságokkal, ha úgy vélik, hogy meg kell védeniük a hatályos jogszabály vagy az új GDPR rendelet által garantált jogok valamelyikét. Minden vita, mediáció a román jogszabályok szerint kerül lebonyolításra. A felhasználók bármikor frissíthetik süti beállításaikat a Cookie-k Politika oldalon.

Utoljára frissítve: 2022.06.15.