felhasználasi feltételek

Cégazonosító adatok:

Ez a weboldal a TF LAVANDA Kft. tulajdonában áll, székhelye: Capusu Mare, st. Principala 252A, Kolozsvár, Románia. Cégjegyzékszám: J12/3425/2005, Adószám: RO17985470. E-mail cím: contact@cabini.ro. Telefon: +40 737 338 525.

Egyetértés a jelen Megállapodással:

A weboldalhoz való hozzáférés és használat szigorúan a jelen Általános Szerződési Feltételekhez kötött. Nem használhatja a weboldalt olyan célra, amely törvénytelen vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek által tiltott. A weboldal használatával teljes mértékben elfogadja a jelen értesítésben található feltételeket, feltételezéseket és kikötéseket. Ha nem fogadja el ezeket a Szerződési Feltételeket, azonnal hagyja abba a weboldal használatát. Ezek a Feltételek vonatkoznak az oldal összes felhasználójára, ideértve, de nem kizárólagosan a böngészőket, kereskedőket, ügyfeleket, kereskedőket és/vagy tartalomszolgáltatókat. Kérjük, olvassa el ezeket a Feltételeket gondosan, mielőtt hozzáférne vagy használná weboldalunkat. A weboldal bármely részéhez való hozzáféréssel vagy annak használatával elfogadja ezeket a Feltételeket. Ha nem ért egyet ezen Megállapodás minden feltételével és kikötésével, akkor ne férjen hozzá a weboldalhoz és ne használjon semmilyen szolgáltatást.

Terminológia:

Az alábbi terminológia vonatkozik ezen Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Nyilatkozat és minden egyes Megállapodásra vagy Nyilatkozatra:"Ügyfél", "Ön" és "Az Ön" a weboldalhoz hozzáférő és a Cég feltételeit elfogadó személyt jelenti."A Cég", "Magunk", "Mi" és "Minket" a mi Cégünkre utal."Fél", "Felek" vagy "Mi", az Ügyfél és mi, vagy az Ügyfél vagy mi. Minden kifejezés vonatkozik a kínálatra, elfogadásra és a fizetési megfontolásra, amely szükséges az Ügyfél támogatásának megfelelő módja érdekében, a Cég kijelentett szolgáltatásainak/termékeinek nyújtására vonatkozóan a lehető leghatékonyabb módon, a Cég által kínált szolgáltatásokra/termékekre vonatkozóan, a hatályos román és az Európai Unió jogszabályainak értelmében és azoknak megfelelően.

Általános feltételek:

Fenntartjuk a jogot, hogy bárkit bármikor és bármilyen okból megtagadjunk a szolgáltatás nyújtását.Nem vagyunk felelősek azokért az információkért, amelyek a weboldalon elérhetőek, ha azok nem pontosak, teljesek vagy aktuálisak. A weboldalon található anyagok csak általános információként szolgálnak, és nem szabad megbízni bennük vagy azokat az egyetlen alapul venni a döntéshozatalhoz anélkül, hogy az elsődleges, pontosabb, teljesebb vagy időben pontosabb információkat konzultálná. Az anyagokra való hagyatkozás az Ön kockázatára történik. Nincs kötelességünk frissíteni bármilyen információt a weboldalunkon. Elfogadja, hogy az Ön felelőssége figyelni az oldalunkon történő változásokat.

Szolgáltatás és árak módosítása:Termékeink ára változhat értesítés nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk vagy megszüntessük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) értesítés nélkül. Nem vállalunk felelősséget Önnek vagy bármely harmadik félnek azért, ha módosítjuk, átállítjuk, felfüggesztjük vagy megszüntetjük a Szolgáltatást.

Termékek:Függetlenül a mérettől, a bonyolultságtól és az építészeti stílustól, az elkészült építmények széles spektrumot mutatnak, a minimalistától és szigorú stílustól egészen a gazdag díszítő elemeket bemutató változatig. Az építményeket a lakópiac számára tervezzük (egy- és többcsaládos otthonok, melléképületek és üdülőházak), valamint a kereskedelmi és ipari piacra is. Az gazdasági osztály szempontjából optimális megoldásokat kínálunk az elkülönített költségvetés alapján.

Adatvédelmi nyilatkozat:

Kötelezettséget vállalunk az Ön adatvédelmének védelme mellett. Folyamatosan felülvizsgáljuk rendszereinket annak érdekében, hogy a legjobb lehetséges szolgáltatást nyújthassuk Ügyfeleinknek. További információért olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

Bizalmas kezelés:

Bármely az Ügyfélre vonatkozó és az Ügyfél rekordjaival kapcsolatos információt harmadik feleknek átadhatunk. Az Ügyfél rekordjait azonban bizalmasnak tekintjük, és ezért nem hozzuk nyilvánosságra semmilyen harmadik fél előtt, kivéve munkavállalóinkat, partnereinket és az erre jogszabály szerint kötelezett hatóságokat. Az Ügyfeleknek joga van kérni, hogy láthassák és másolatokat készíthessenek minden olyan Ügyfél rekordról, amelyet nyilván tartunk, ha ésszerű időben értesítést kapunk erről a kérésről. Az Ügyfeleknek kérik, hogy őrizzék meg a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos kiadványok másolatait. Ha megfelelő, kiadunk az Ügyfélnek megfelelő írásos információkat, kiadványokat vagy rekord másolatokat egy megállapodás keretében, mindkét fél előnyére. Nem adjuk el, nem osztjuk meg és nem adjuk bérbe az Ön személyes adatait semmilyen harmadik félnek, és nem használjuk fel az Ön e-mail címét kéretlen levelezésre. Ennek a Cégnek a küldött e-mailei csak az egyezett szolgáltatások és termékek nyújtásával kapcsolatban lesznek.

Felelősségkizárás:

Kizárások és KorlátozásokEz a weboldalon található információk "ahogy van" alapon kerülnek megadásra. A jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben ez a Cég:▪ kizár minden olyan állítást és jótállást, amely a weboldalra és annak tartalmára vonatkozik, vagy amit bármely affiliates vagy harmadik fél nyújt vagy nyújthat, ideértve az olyan pontatlanságokat vagy mulasztásokat is, amelyek a weboldalon és/vagy a Cég kiadványaiban előfordulnak;▪ kizár minden felelősséget a weboldal használatával összefüggésben keletkező károkért. Ebbe beletartozik, de nem kizárólagosan, közvetlen veszteség, üzleti vagy nyereségvesztés, a számítógépe, számítógépes szoftverei, rendszerei és programjai, valamint az adatok vesztesége, vagy bármilyen közvetett, közvetlen és eseti károk. Azonban ez a Cég nem zárja ki a felelősséget a hanyatlás vagy személyi sérülés okozta esetekben a gondatlansága miatt. Az előbbi kizárások és korlátozások csak a jogszabályok által engedélyezett mértékben érvényesek. A fogyasztói jogai közül egyik sem érinti.

Elérhetőség

Ezen oldal vagy annak tartalmának bármely részének újraosztása vagy republicálása tilos, ideértve a bekeretezést vagy más hasonló vagy bármilyen más módszert, az Cég írásos engedélye nélkül. A Cég nem garantálja, hogy a szolgáltatás ezen az oldalon megszakítások nélküli, időben vagy hibamentes lesz, bár a legjobb tudása szerint kerül nyújtásra. A szolgáltatás használatával Ön kártérítési követeléseket tesz ezen Cég ellen, alkalmazottai, ügynökei és affiliatesai ellen, bármilyen veszteség vagy kár esetén, bármilyen módon, amely valahogyan okozza.

Naplófájlok

IP-címeket használunk trendek elemzéséhez, az oldal adminisztrálásához, a felhasználók mozgásának követéséhez és széles körű demográfiai információk összegyűjtéséhez az aggregált használat érdekében. Az IP-címek nincsenek összekapcsolva az azonosítható személyes információkkal. Ezen kívül a rendszergazdai feladatok, használati mintázatok észlelése és hibaelhárítás céljából a webes szervereink automatikusan rögzítik a standard hozzáférési információkat, ideértve a böngésző típusát, az hozzáférési időket, az e-mailt, a kérés URL-jét és a hivatkozó URL-t. Ezeket az információkat nem osztjuk meg harmadik felekkel, és csak erre a Cég részére kerülnek felhasználásra, szükség esetén. Ezen adatokhoz kapcsolódóan semmilyen olyan egyéni azonosítható információt nem használunk fel másként, mint amit fentebb kijelentettünk az Ön kifejezett engedélye nélkül.

SütikAhogyan a legtöbb interaktív weboldal, ez a Cég weboldala is sütiket használ a felhasználói adatok visszanyeréséhez minden látogatáskor. A sütiket oldalunk néhány területén használjuk annak a területnek a funkcionalitásának engedélyezéséhez és megkönnyítéséhez azoknak az embereknek, akik ezen a területen látogatnak. Néhány affiliates partnerünk is használhat sütiket. További információért kérjük, látogassa meg ezt az oldalt: Süti Szabályzat.

Hivatkozások erre az oldalra

Létrehozhat hivatkozást erre az oldalra bármely oldalára, de ezt saját felelősségére teszi, és a fent említett kizárások és korlátozások vonatkoznak az Ön ezen oldalra mutató hivatkozására.

Hivatkozások erről az oldalról

Nem ellenőrizzük vagy vizsgáljuk felül más fél weboldalainak tartalmát, amelyek ezen oldalról linkelnek. Az ilyen weboldalakon kifejezett vélemények vagy anyagok nem feltétlenül oszthatók meg vagy támogathatók általunk, és nem tekinthetők ezeknek a véleményeknek vagy anyagoknak a kiadójának. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vagyunk felelősek ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmáért. Arra ösztönözzük felhasználóinkat, hogy legyenek tudatában, amikor elhagyják oldalunkat, és olvassák el ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi nyilatkozatait. Meg kell vizsgálnia az ilyen oldalak biztonságosságát és megbízhatóságát, mielőtt bármilyen személyes információt felfedne nekik. Ez a Cég nem vállal felelősséget bármilyen veszteségért vagy kárért bármilyen módon, bármilyen okból, amely a személyes információk harmadik feleknek történő felfedéséből ered.

Szerzői jog és védjegy

A szerzői jog és más releváns szellemi tulajdonjogok fennállnak az összes olyan szöveg vonatkozásában, amely a Cég szolgáltatásairól és ezen weboldal teljes tartalmáról szól. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen részét ennek az oldalnak, anélkül, hogy erre az Cég kifejezett írásos engedélye lenne, reprodukálja, másolja, értékesítse, újraértékesítse vagy kihasználja.

KommunikációKapcsolatfelvételi információink megtalálhatók a Kapcsolat menüpontban az oldalunkon.

Vis Major (Elkerülhetetlen Körülmény)

Egyik fél sem felelős a másiknak semmilyen Megállapodás alapján való kötelezettségének teljesítése iránti kudarcért, amely az ilyen fél ellenőrzése fölötti esemény miatt következik be, ideértve, de nem kizárólagosan, Isteni beavatkozást, terrorizmust, háborút, politikai felkelést, lázadást, zavargást, polgári zavargást, civil vagy katonai hatóság cselekedetét, felkelést, földrengést, árvizet vagy bármilyen más természeti vagy mesterséges eseményt, amelyen kívül álló eseménytől függ. Az ilyen esemény által érintett Fél haladéktalanul értesíti a másik Fél ugyanerről, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az itt meghatározott Megállapodás feltételeinek megfeleljen.

Levágás (Mellőzés)

Az egyik Fél sem felelős azért, hogy szigorúan betartsa ennek vagy bármely Megállapodásnak bármely rendelkezését, vagy azért, hogy semmilyen jogot vagy jogorvoslattal élni ne kívánó jogot ne gyakoroljon, amelyre az itt, vagy ezen Megállapodás alapján jogosult, nem fogja csökkenteni az itt vagy bármely Megállapodás alapján fennálló kötelezettségeket. A jelen vagy bármely Megállapodás egyetlen rendelkezésének sem a figyelmen kívül hagyása vagy az abban meghatározott jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem minősül lemondásnak, és nem eredményezi az itt vagy bármely Megállapodásban meghatározott kötelezettségek érvénytelenségét. Az egyetlen Megállapodás vagy annak részének való lemondás csak akkor lesz érvényes, ha azt mindkét Fél írásban kifejezetten aláírták.

Módosítások

A Cég fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezen feltételek tartalmát, bármikor és azonnali hatállyal. Az Ön felelőssége, hogy gyakran ellenőrizze ezeket a feltételeket és feltételeket, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelnek az Ön aktuális helyzetének.

Jogszabályok

Ezeknek a feltételeknek a megsértése esetén az Cég keresi a jogorvoslatot a jogszabályoknak megfelelően. Az Ön beleegyezik abba, hogy ha az Cég nem gyakorolja vagy érvényesíti bármely jogát vagy jogorvoslatát, amely ezen feltételekben meghatározott (vagy amelyet az Cégnek az Ön irányába történő értesítés során fennálló jogai és jogorvoslatok hatályba lépésétől számított hat hónapon belül kellene gyakorolnia), ez nem minősül lemondásnak vagy jogorvoslati korlátozásnak az ilyen jogok vagy jogorvoslatok gyakorlását illetően.

Érvénytelenség

Ha bármely itt meghatározott feltétel (vagy bármely része) jogellenes, érvénytelen vagy nem teljesíthető, akkor ez a feltétel (vagy annak része) az érvénytelenség vagy jogellenesség mértékének megfelelő mértékben változik meg, a többi feltétel továbbra is érvényben marad.

Megállapodás

Ezek a feltételek összetett megállapodást alkotnak Ön és az Cég között, és azok minden más, írásban vagy szóban közölt korábbi megállapodást felülírnak, és a két Fél közötti összes korábbi megállapodást helyettesítik vagy helyettesítik. Ezen feltételek iránti jogait vagy kötelezettségeit nem lehet átruházni Önnek a Cég előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.


cabini.ro
Capusu Mare, str. Principala 252A,
Cluj, Romania 90731

Phone: +40 737 338 525
E-Mail: contact@cabini.ro

© TF LAVANDA SRL All Rights Reserved